GRZEGORZ STĘPIEŃ

Lek. med.

Na co dzień pracujący na oddziale torakochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze

Godziny pracy – dostępne w rejestracji

Nasza poradnia jest pierwszą w województwie świętokrzyskim zajmującą się leczeniem i opieką nad ranami niegojącymi się takimi jak:

  • owrzodzenia podudzi
  • odleżyny
  • zespół stopy cukrzycowej
  • rany pooperacyjne
  • inne przypadki

Rany przewlekłe, takie jak owrzodzenia odleżynowe, stopa cukrzycowa czy owrzodzenia podudzia, coraz częściej stają się istotnym problemem w praktyce medycznej. Przedłużające się gojenie i trudne metody zaopatrywania tych ran oraz związane z nimi cierpienia pacjentów, stanowią duże wyzwanie dla personelu pielęgniarskiego, medycznego oraz rodziny chorego.
Po rozpoznaniu rodzaju rany oraz fazy procesu gojenia (faza oczyszczania, ziarninowania lub naskórkowania), po ocenie czy rana jest powierzchniowa czy głęboka lub szczelinowa, w zależności od ilości wydobywającej się z rany wydzieliny i po ocenie stanu skóry lekarz podejmuje decyzję o sposobie leczenia oraz rodzaju proponowanych opatrunków. Najczęściej przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest wykonanie podstawowych badań a niekiedy wymagana jest interwencja chirurgiczna w warunkach szpitalnych, mająca na celu oczyszczenie rany. Oprócz klasycznej terapii kompresyjnej w naszej poradni stosowany jest system podciśnieniowej terapii leczenia ran trudnogojących.