Laurencja Piasecka

Terapeuta w nurcie poznawczo- behawioralnym, pedagog resocjalizacyjny, trener, mediator.

24 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

godziny przyjęć do uzgodnienia w recepcji

Obszary terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • Problemy adaptacyjne i komunikacyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zespół PTSD
 • Zaburzenia zachowania
 • Trudności wychowawcze
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Niedostosowanie społeczne
 • Przemoc w rodzinie
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych:
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia tożsamości płciowej
 • Anoreksja
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Mutyzm
 • Rodzina:
 • Mediacje proaktywne
 • Budowanie relacji
 • Zajęcia Grupowe dzieci i młodzieży:
 • „Trening Zastępowania Agresji”
 • „Trening Pewności Siebie”
 • Trening kompetencji społecznych
 • Arteterapia (zaburzenia lękowe, anoreksja, profilaktyka zachowań przemocowych)
 • Zajęcia Grupowe dla dorosłych:
 • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami (warsztaty tematyczne)
 • Grupa wsparcia dla osób z zaburzoną tożsamością płciową
 • Grupa wsparcia dla ojców (budowanie relacji z dzieckiem)
 • Zajęcia grupowe dla seniorów (warsztat treningu twórczego myślenia, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie).